Anatomia człowieka > Układ płciowy żeński > Pochwa

Pochwa

Pochwa to przewód mięśniowo-błoniasty, który prowadzi z macicy do sromu kobiecego. U dziecka i dziewicy ujście zamyka prawie całkowicie błona dziewicza. Położona jest w płaszczyźnie pośrodkowej w miednicy mniejszej. W pochwie można odróżnić odcinek śródmiedniczny oraz przeponowy (przebijający przeponę moczowo-płciową).

Pochwa ma kształt cylindra, który jest spłaszczony od przodu ku tyłowi. Posiada ścianę przednią i tylną. U dolnego końca przekrój poprzeczny światła pochwy przybiera kształt dużej litery H. Dzięki temu pojawiają się również dwie ściany boczne. Dzięki takiemu układowi w pochwie można wyróżnić przedni i tylny słup marszczek. Słup przedni przedłuża się aż do ujścia zewnętrznego cewki moczowej jako wałek cewkowy pochwy.

Do przodu narząd sąsiaduje z pęcherzem moczowym oraz cewką moczową. Ku tyłowi znajduje się otrzewna oraz przednia ściana bańki odbytnicy.

Ściana pochwy również zbudowana jest z trzech warstw. Są to: błona zewnętrzna (tkanka łączna), błona mięśniowa (mięśniówka gładka) i błona śluzowa (wielowarstwowy nabłonek płaski).

Układ płciowy żeński

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..